Vücut Kitle Endeksi (BMI) Hesaplayıcı

Vücut kitle endeksi (VKE), yetişkin bir bireyin kilosunun boyuna göre oranının ölçülmesi ile kişinin ideal kiloda olup olmadığını gösteren bir parametredir. İngilizcede “Body Mass Index (BMI)” şeklinde, Türkçe’de ise “Vücut Kitle Endeksi (VKE)” olarak ifade edilir. Kişilerin kolay ulaşabileceği ve cinsiyet, yaş, ırk ayrımı yapılmadan toplumdaki her bireye aynı şekilde uygulanabileceği için en yaygın olarak kullanılan boy-kilo parametresidir.

Beden Kitle Endeksi Hesaplama

Beden Kitle Endeksi Hesaplama